En Noël kan ook lekker los nu, mooi examen met natte bochten.
De ruimtes werden goed gevonden en er werd goed tempo gereden.
Mooi gedaan kerel!