Vanaf 1 januari 2015 worden enkele veranderingen doorgevoerd in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV). Er komen veertien nieuwe verkeersborden bij, en ook worden er 23 verkeersovertredingen onder het strafrecht ondergebracht, in plaats van bij de adminstratieve afhandeling van de wet Mulder.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft een lijst openbaar gemaakt waarin de overtredingen staan die vanaf 1 januari 2015 niet meer onder de wet Mulder, maar onder het strafrecht vallen. Het gaat hier om de zogenaamde “hufterovertredingen” zoals het negeren van stoptekens van politie, over de vluchtstrook rijden, inhalen op een zebrapad, een blinde geen voorrang geven of het keren op een autoweg. Door de 23 ernstigste overtredingen onder te brengen bij het strafrecht worden de overtreders volgens Opstelten ook uit de anonimiteit gehaald. Normaal is een overtreding namelijk ‘af te kopen’ door de boete te betalen, maar vanaf januari dient de overtreder voor de rechter te komen. Hierbij kan dan ook rekening worden gehouden met iemands verkeersverleden. Als er in het verleden meerdere zware overtredingen zijn begaan, dan wordt de straf zwaarder. Bovendien biedt het strafrecht een breder sanctie-arsenaal dan enkel de administratieve sancties die de wet Mulder kent, aldus de minister. Opstelten liet in november 2013 al weten per 1 januari 2015 ernstige verkeersovertredingen onder het strafrecht te laten vallen, zodat het OM (Openbaar Ministerie) de mogelijkheid krijgt om rijontzeggingen en celstraffen op te leggen aan hardnekkige “verkeershufters”. Voor de overtredingen die straks onder het strafrecht vallen geldt dat deze bij de eerste overtreding al leiden tot een reactie van het OM.

De overtredingen die bij het strafrecht worden ondergebracht zijn:
– Als weggebruiker niet opvolgen van aanwijzingen gegeven door middel van verlichte transparant op personen?, bedrijfsauto of motorfiets van politie
– Als weggebruiker niet stoppen voor een stopteken; gegeven door middel van een rode lamp
– Als weggebruiker niet stoppen voor een stopteken; gegeven met een aan een politievoertuig aangebrachte verlichte transparant
– Als weggebruiker niet opvolgen van de in de bijlage II RVV 1990 vastgestelde aanwijzingen; gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar
– Als bestuurder een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteekt of kennelijk op het punt staat over te steken, niet voor laten gaan
– Als bestuurder een voertuig inhalen vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats
– Als bestuurder een andere bestuurder die links heeft voorgesorteerd en een teken geeft linksaf te willen slaan, links inhalen
– Als bestuurder een voetganger, die op een voetgangersoversteekplaats oversteekt of kennelijk op het punt staat over te steken, niet voor laten gaan
– Als bestuurder een persoon die zich moeilijk voortbeweegt niet voor laten gaan
– Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autosnelweg; over de vluchtstrook of vluchthaven rijden
– Als weggebruiker bij verlicht rood kruis een rijstrook gebruiken
– Als bestuurder een blinde, voorzien van een blindenstok niet voor laten gaan
– Als weggebruiker geen gevolg geven aan een door een opsporingsambtenaar ter zake van het verkeer op de weg gegeven aanwijzing
– Als bestuurder van een motorrijtuig dat motorrijtuig niet op eerste vordering stilhouden
– Anders dan als bestuurder van een motorvoertuig waarmee sneller mag en kan worden gereden dan 60 kilometer per uur, een autosnelweg gebruiken
– Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg keren
– Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg achteruitrijden
– Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg deze op de rijbaan laten stilstaan
– Anders dan als bestuurder van een motorvoertuig waarmee sneller mag en kan worden gereden dan 50 kilometer per uur, een autoweg gebruiken

Nieuwe verkeersborden
Ook worden vanaf 1 januari 2015 veertien nieuwe verkeersborden toegevoegd aan het Nederlandse straatbeeld. Dit zijn borden F11 t/m F22, L20 en L21. Volgens Minister Schultz van Haegen moeten deze borden zorgen voor meer duidelijkheid over Tram- en busbanen, rijstroken/wegen voor vrachtauto’s en waar deze niet mogen komen. De twee L-borden zijn bedoeld voor uitwijkplaatsen links en rechts van de weg. De betekenis van de borden is in onderstaande afbeelding te vinden.

Verkeersborden 2015
Verkeersborden_2015[1] website