Tjabine en Reinier

Vader en dochter, Tjabine en Reinier allebei in 1x geslaagd, gefeliciteerd!
Tjabine haar galgenhumor zal ik zeker gaan missen. Reinier bedankt voor het testen van de lesmotor van Rijschool Dutch in uitzonderlijke omstandigheden.