Opfrisles

De opfrisles is vooral bedoeld voor de her-opstapper die een tijdje niet actief met de motor aan het verkeer heeft deelgenomen. Bij de telefonische afspraak zal al e.e.a. aan informatie worden ingewonnen en ook voor het daadwerkelijke rijden zal er een informatieve uitwisseling zijn om precies te weten wat de kandidaat kan verwachten maar ook wat ik als instructeur kan verwachten. Deze lessen zullen altijd minimaal 2 uur beslaan en 1 op 1 worden uitgevoerd.